Przenośnik Dino ATEX jest przeznaczony do załadunku cystern substancjami mogącymi tworzyć zagrożenie wybuchowe, takimi jak skrobia, cukier, mleko w proszku, laktoza i tym podobnych produktów sypkich. Głównym założeniem przy jego projektowaniu była maksymalna redukcja pylenia i zarazem jak największa prędkość załadunku. W tej maszynie Dino odpowiednio zmodyfikowano wszystkie elementy, w których mogłoby dojść do wybuchu transportowanego produktu. Przenośnik ten wyposażono między innymi w:

  • urządzenie do kontroli prędkości obrotowej;
  • zaciski uziemienia;
  • przewód uziemienia do podłączenia do stałego miejsca uziemienia;
  • silnik w wykonaniu ATEX;
  • elementy w wykonaniu ATEX, takie jak wyłącznik bezpieczeństwa i oprzyrządowanie pneumatyczne;
  • antystatyczne tworzywa sztuczne;
  • filtr przeciwpyłowy w wykonaniu ATEX;
  • kołnierz leja do zsypywania i pokrywę, aby zapewnić redukcję pyłu;
  • rękaw załadunkowy dla redukcji pylenia.

Poszczególne projekty dotyczące przenośnika Dino ATEX były opracowywane we współpracy z naszą jednostką notyfikowaną – niemieckim stowarzyszeniem kontroli technicznej TÜV. Do każdej maszyny Dino ATEX dołączana jest dokumentacja konstrukcyjna ATEX. Oczywiście możliwe jest też dostosowanie tego typu maszyny do życzeń klientów, zależnie od możliwości technicznej, jakie obowiązują nas w przypadku projektów ATEX.